Εργαστήριο Φαρμακείου – Γαληνικά Σκευάσματα

Από: Παπαιωάννου Γιώργος

Γαληνικό Σκεύασμα: Η ονομασία προέρχεται από τον μεγαλύτερο ,μετά τον Ιπποκράτη, ιατρό της αρχαιότητας τον Γαληνό.


Ο Γαληνός γεννήθηκε το 129 μ.X. στην Πέργαμο, όπου και απέκτησε τις πρώτες του επιστημονικές γνώσεις. Εργάστηκε και διέπρεψε κυρίως στη Ρώμη.
Η δόξα, το κύρος και η φήμη του επονομασθέντος “δεύτερου Ιπποκράτη”, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος, που τον είχε προσωπικό του γιατρό, έλεγε πως όπως ο ίδιος ήταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων έτσι και ο Γαληνός ήταν αυτοκράτορας των γιατρών.
Ο Γαληνός απέκτησε τεράστια φήμη και ακτινοβολία που έμεινε άσβηστη ως τα χρόνια της Αναγέννησης. Δεν υπάρχει σχεδόν ιατρικός κλάδος που να μην απασχόλησε το Γαληνό. Οι εμπεριστατωμένες μελέτες του αναφέρονται στην ανατομική, τη φυσιολογία, τη χειρουργική, την οφθαλμολογία, τη μαιευτική, την παθολογία, τη θεραπευτική, την υγιεινή και τη φαρμακολογία.
Τα πολυσύνθετα φαρμακευτικά σκευάσματα, που ο ίδιος παρασκεύαζε, είναι γνωστά στη φαρμακολογία ως “γαληνικά” και η αντίστοιχη φαρμακοτεχνία ονομάζεται “γαληνική φαρμακευτική”.
Αν και ακολουθούσε τη φαρμακευτική αρχή “ενάντια εναντίοις εισίν ιήματα” ( “contraria contraris curantur” ) , ωστόσο δεν παρέλειπε να τονίζει την ανάγκη αποφυγής της πολυφαρμακίας.
Επεκτείνοντας το έργο του Ιπποκράτη, ο Γαληνός ακολούθησε την αρχή ότι ένα πείραμα δεν αξίζει τίποτα, εφόσον η εκτέλεσή του δε στηρίζεται σε κάποια θεμελιωμένη συλλογιστική.
Τα γαληνικά σκευάσματα είναι φαρμακοτεχνικές μορφές που παρασκευάζονται στο Εργαστήριο του Φαρμακείου από τον Υπεύθυνο Φαρμακοποιό κατόπιν εντολής, συνταγής και οδηγίας του θεράποντος Ιατρού.
Εφαρμόζεται επιστημονική Φαρμακοτεχνική πρακτική κατά την ανάμιξη επιλεγμένων και εξειδικευμένων εκδόχων-φορέων με δραστικά συστατικά, ιδιοσκευάσματα ή συνδυασμό αυτών, με αποκλειστικό στόχο την θεραπευτική δράση.

Οδηγία 65/65/ΕΟΚ :

Γαληνικό σκεύασμα εκτός φαρμακοποιίας :

κάθε φάρμακο παρασκευασμένο στο φαρμακείο σύμφωνα με συνταγή προορισμένη για συγκεκριμένο ασθενή .

Γαληνικό σκεύασμα της (ισχύουσας ) φαρμακοποιίας :

κάθε φάρμακο παρασκευασμένο στο φαρμακείο σύμφωνα με τις ενδείξεις συνταγολογίου και προοριζόμενο να χορηγηθεί απευθείας στους ασθενείς που προμηθεύονται φάρμακα από το φαρμακείο αυτό .”

Πλεονεκτήματα γαληνικού σκευάσματος

Σκευάσματα χωρίς συντηρητικά.
Παρασκευές σκευασμάτων ειδικής ποσοτικής σύνθεσης
Αλλαγή οργανοληπτικών ιδιοτήτων.
Τροποποίηση της βιοδιαθεσιμότητας.
Νέοι συνδυασμοί εκδόχων με δραστικές ουσίες.
Μετατροπή φαρμακοτεχνικών μορφών
Εξατομικευμένη δόση εφόδου και θεραπεία συντήρησης
Συνεργική δράση
Κατάλληλο για μακροχρόνιες θεραπείες
Ιδανικό για ευπαθές δέρμα
Απλούστευση θεραπευτικού σχήματος και συμμόρφωση ασθενών
Κάλυψη αισθητικών αναγκών

Το εργαστήριο του φαρμακείου αναπτύσσει τελικά τους εξής άξονες:
Κάλυψη Γαληνικής συνταγογραφίας.
Κάλυψη εξατομικευμένων θεραπευτικών και κοσμητικών αναγκών.
Ανάπτυξη μικρής κλίμακας παρασκευής ιδιοσκευασμάτων OTC δικής του σύνθεσης καθώς και καλλυντικών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το φαρμακείο διαφοροποιείται
Μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα.
Αξιοποιείται η δύναμη του πάγκου και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή.
Επενδύει στο μέλλον
Αυξάνονται τα έσοδα – κέρδος.
Μπορεί να αναπτυχθεί σε επιχείρηση παραγωγό καλλυντικών – φαρμάκων – OTC.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.

Θα αναγράφεται τη συνταγή π.χ.
30 caps. Echinacea 30mg a/a caps.
Θα δώσετε ένα νούμερο φανταστικό που θα είναι ο αριθμός παρτίδας π.χ.
001. C01,12
και αυτό θα σημαίνει ότι είναι η πρώτη παρτίδα (το 001), αφορά κάψουλες (το c) και παρασκευάσθηκε τον Ιανουάριο του 2012.
Τα νούμερα και οι κωδικοποιημένες ονομασίες θα πρέπει να δοθούν από σας και να αναγράφονται π.χ. στην τελευταία σελίδα του βιβλίου του εργαστηρίου σας.
Ακολούθως θα γράφετε τη διαδικασία παρασκευής που ακολουθήσατε, τη διαδικασία συσκευασίας και τα σκεύη ή μηχανήματα που χρησιμοποιήσατε.
Πάντα θα προτάσσεται ότι ελήφθησαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγιεινής, καθαριότητας και κυρίως ότι κατά τη στιγμή της παρασκευής δεν παρασκευάζατε άλλη φαρμακοτεχνική μορφή.
Η φιλοσοφία και το σκεπτικό της τήρησης του ανωτέρου βιβλίου είναι η δικαιολόγηση εγγράφως για το πού προορίζονται τα υλικά που αγοράζετε και για να έχετε αποδεικτικά στοιχεία της τήρησης των σωστών διαδικασιών που απαιτούνται για την καλή παρασκευή ενός φαρμακοτεχνικού σκευάσματος εις εκτέλεση μιας συνταγής από όπου και αν προέρχεται.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Α) Έστω ότι θέλουμε να παρασκευάσουμε κάψουλες κυστίνης με vitamine B6.
Χρησιμοποιούμε κάψουλες Νο 1.
Κάθε κάψουλα περιέχει :
Cystine 200mg
Vitamine B6 5mg
Lactose (ως έκδοχο) 200mg
405mg

A/A ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ
ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΚΑΨΟΥΛΕΣ 22/2/05 001C0212 100CAPS ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΑΤΡΟΥ ΙΔΙΩΤΗ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΑΤΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ζύγιση των Κόνεων σε περιέκτες μιας χρήσεως με επισήμανση του τι ζυγίσατε – π.χ.
Cystine, Vitamin B6, Lactose – Έλεγχος ζύγισης
2. Ανάμιξη Κόνεων
3. Γέμισμα καψουλών
4. Έλεγχος βάρους γεμισμένων καψουλών
5. Συσκευασία – Επικόλληση των απαραίτητων ετικετών
6. Ουδεμία άλλη μορφή παρασκευάστηκε κατά τη διάρκεια παρασκευής του Lot 001C0212 στο εργαστήριό μου.
7. Κατά την διάρκεια της παραγωγής χρησιμοποιούνταν γάντια και μάσκα μιας χρήσης.

ΣΗΜ. Επεξήγηση

Αρ. Παρτ. 001=η πρώτη παρτίδα

02=2ος μήνας

C=Μορφή (κάψουλα)

12=το έτος 12 παραγωγής

Τον κωδικό όμως του αριθμού παρτίδας μπορείτε να τον διαμορφώσετε κατά τη δική σας κρίση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

A) Έστω ότι θέλουμε να παρασκευάσουμε αλοιφή κατά του εκζέματος:

α. Glyceryl stearate 12%
β. Lanoline 1%
γ. Cetyl alcohol 3%
δ. Parafine oil 4%
ε. Propyleno glycol. 1%
στ. Eau d’ Hamamelis 2%
ζ. Nipazin 0,2%
η. Hydrocortizone acetate 0,1%
θ. Water q.s.ad. 100%

Α/Α ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ
ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΤΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
12 Αλοιφή 10/7/2012 012U07.12 200 g π.χ. Επανάληψη συνταγής
εξωτ. χρήσεως

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γίνεται προσεκτική ζύγιση των υλικών σε περιέκτες μιας χρήσεως και με επισήμανση και έλεγχο των ζυγίσεων.
1. Σε υδατόλουτρο τήκουμε τα α,β,γ. σε 70° C.
2. Σε λίγο από το δ. ρίχνουμε το η.
3. Σε λίγο από το θ. διαλύουμε το ζ υπό θέρμανση σε 60°-65°C.
4. Στο υπόλοιπο θ προσθέτουμε τα ε και στ και θερμαίνουμε σε 60°C.
5. Όταν γίνουν οι ανωτέρω ενέργειες ρίχνουμε στα λιπαρά της παραγράφου 1 τα 3 και 4 υπό ανάδευση και αν έχουμε την δυνατότητα και ψύξη.
6. Θερμομετρούμε και στους 40°C ρίχνουμε υπό ανάδευση το 2 και συνεχίζουμε να αναδεύουμε μέχρις ότου σχηματισθεί ομοιογενή μάζα αλοιφή.
7. Ακολούθως και αφού η αλοιφή ψυχθεί γεμίζουμε σε σωληνάρια μεταλλικά και τα σφραγίζουμε.
8. Επικόλληση ετικέτας με τον αριθμό συνταγής ή αριθμό παρτίδας.
9. Ουδεμία άλλη μορφή παρασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της ανωτέρω παρασκευής του Lot 012U07.12.
10. Κατά την διάρκεια της παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν γάντια και μάσκα μιας χρήσεως.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

ΑΕΡΟΛΥΜΑ (SPRAY) AER.
ΕΚΝΕΦΩΜΑ SP.
ΑΛΟΙΦΗ U
ΚΡΕΜΑ CR.
ΒΑΜΒΑΚΙ Β
ΒΑΜΜΑ Τ.Μ.
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ MILK.
ΠΗΚΤΩΜΑ G.
ΔΙΑΛΥΜΑ S
ΚΑΨΟΥΛΕΣ C
ΛΟΣΙΟΝ L
ΣΑΜΠΟΥΑΝ SH.
ΣΚΟΝΗ PO
ΣΙΡΟΠΙ SY.
ΥΠΟΘΕΤΟ SUP.
ΕΝΕΜΑ-ΚΛΙΣΜΑ ΕΝΕ

Η κωδικοποίηση είναι καθαρά υποκειμενική και φυσικά μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους συμβολισμούς.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Τα Γαληνικά σκευάσματα που παρασκευάζονται στο εργαστήριο του φαρμακείου, σε διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές, κοστολογούνται βάσει των φαρμακοτεχνικών εργασιών, όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου.
Η κοστολόγηση στη συνταγή των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να γίνεται αναλυτικά και να μην αναγράφεται μόνο η τελική τιμή στη συνταγή, για να μην υπάρχει αμφισβήτηση ή απόρριψη κατά τον έλεγχο και την έγκριση του κάθε ασφαλιστικού ταμείου, αλλά και για τον πελάτη.
Τα Γαληνικά σκευάσματα δεν έχουν ταινία γνησιότητας, όπως τα παραγόμενα ιδιοσκευάσματα του εμπορίου.
Για τον λόγω αυτόν καλόν είναι ο φαρμακοποιός, να κατασκευάσει σφραγίδες, για κάθε φαρμακοτεχνική μορφή και να τίθεται η σφραγίδα στο πίσω μέρος της συνταγής, όπου θα φαίνεται η αναλυτική κοστολόγηση.
π.χ.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ (Κάψουλες)
Αξία φαρμάκου ……………………
΄ καψουλών ……………………
10 πρώτες ……………………
οι υπόλοιπες ……………………
άλλες εργασ. ……………………
αξία φιαλιδίου ……………………
Σύνολον ……………………
Φ.Π.Α. ……………………
Τελική αξία ……………………
ΓΑΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ
(Κάψουλες)
Αξία φαρμάκου ……………..
” καψουλών ……………..
10 πρώτες ” ……………..
οι υπόλοιπες ……………..
αξία φιαλιδίου ……………..
Σύνολον ……………..
Φ.Π.Α. ……………..
Τελική αξία ……………..

ΓΑΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ
(Αλοιφές)
Αξία φαρμάκου Α ……………..
” ” Β . ……………..
” ” Γ ………………
Τα πρώτα 50 γρ. ………………
Τα υπόλ…10 γρ. ………………
Αξία δοχείου ………………
Σύνολο . ………………..
Φ.Π.Α. ………………..
Τελική αξία …………………

ΓΑΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ
(Διαλύματα)
αξία φαρμάκου A ……………..
” ” Β ……………..
” ” Γ ……………..
” 100 γρ. ……………..
υπόλ….αα 50 γρ. ……………..
αξία φιαλιδ. ………………
Σύνολο . ……………….
Φ.Π.Α. ……………….
Τελική αξία ……………….


Γιώργος Ι. Παπαϊωάννου
Φαρμακοποιός
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών.
Μέλος της Μακεδονικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής