Η ομοιοπαθητική θεραπευτική δεν αποτελεί καινούργια επιστημονική – θεραπευτικη άποψη.

Από: Γιάννα Θ. Περγαντά Η Ομοιοπαθητική θεραπευτική έχει εισαχθεί τα τελευταία 20 χρόνια  στη ζωή του  Ελληνα, αλλά δεν αποτελεί καινούργια επιστημονική - θεραπευτική άποψη....