Ποια είναι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που πρέπει να υπάρχουν σε ένα φαρμακείο που δηλώνει ομοιοπαθητικό;

Επιλέξτε την κάθε κάτωθι κατηγορία για να δείτε τα αντίστοιχα ομοιοπαθητικά φάρμακα

Ομοιοπαθητικά Φάρμακα, σε δυναμοποίηση 30CH, 200CH, 1M


ARGENTUM NITRICUM
APIS MELLIFICA
ARNICA TUM
ANTIMONIUM
AURUM
ALUMINA
ALOE
ANTHRACINUM
BELLADONA
BRYONIA
BERBERIS
BARYTA CARBONICA
CALCAREA SULPHURICA
CALCAREA CARBONICA
CHAMOMILLA
CYCLAMEN
CALCAREA PHOSPHORICA
CINA CHINA
COLOCYNTHIS
CARBO VEGETABILIS
COCCUS CACTI
CANTHARIS
CHELIDONIUM
CILCHICUM
CIMICIFUGA
CLEMATIS
DROSERA
DULCAMARA
DIGITALIS PURPUREA
EUPHRASIA
EUPATORIUM
GRAPHITES
GELSENIUM
HEPAR SULPHUR
HAMAMELIS
HYDRASTIS
HYPERICUM
HELLEBORUS
HYOSCYAMUS
IRIS
IGNATIA AMORA
IPECACUANA
FERRUM METALLICUM
FERRUM PHOSPHORICUM
KALI BICHROMICUM
KALI PHOSPHORICUM
KALI ARSENIUM
KALI SULPHURICUM
KALI CARBONICUM
KALMIA
LYCOPODIUM
LACHESIS
LEDUM
LAC LANINUM
LILLIUM TIGR.
MEDHORINUM
MAGNESIA CARBONICA
MELISSA
MERCURIUS VIVUS
MERCURIUS SOLUBILIS
MEZEREUM
NATRIUM MURIATICUM
NATRIUM SULPHURICUM
NATRIUM PHOSPHORICUM
NUX VOMICA
NUX MOSCHATA
PASSIFLORA
PETROLEUM
PHOSPHORUS
PHOSPHORIC ACID
PLATINA
PLUMBUM METALLICUM
PSORINUM
PULSATILLA
RATHANIA
RHUS TOXICODENTRUM
RUTA GRAVEOLENS
RUBUS IDAEUS
SABUCUS NIGRA
SANQUINARIA
SARSAPARILLA
SILICA MARINA
SPONGIA OFFICINALIS
STANUM MET.
STAPHYSAGRIA
STRAMONIUM
SULPHUR
TARENTULLA HISPANA
THUJA
TUBERCULINUM
URTICA
VALERIANNA OFFICINALIS
VERATRUM
VERBASCUM
WIETHIA HEL.
ZINCUM METALLICUM

Κατάλογος ομοιοπαθητικών φαρμάκων με δυναμοποίηση 6Χ & 12CH

 ALLIUM CEPA
ARGENTUM NITRICUM
ARNICA MONTANA
ARSENICUM ALBUM
ARIS MELLIFICA
BARYTA CARBONICA
BELLADONA
BRYONIA CAUSTICUM
CANTHARIS
CARBO VEGETABILIS
CINA
CHAMOMILLA
CHELIDONIUM
CHINA
COCULUS
COCUS CACTI
DROSERA
DULCAMARA
EUPHRASIA
GELSEMIUM
GLONOINUM
GRAPHITES
HAMAMELIS
HYOSCYAMUS
HYPERICUM
IGNATIA
KALMIA
LACHESIS
LYCOPODIUM
MEDORINUM
MERCURIUS VIRUS
MERCURIUS SOLUBILIS
NUX VOMICA
PETROLEUM
PHOSPHORUS
PHOSPHORIC ACID
PHYTOLACA
PLATINA
PODOPHYUM
PSORINUM
PULSATILLA
RHUS TOXICODENTRUM
RUTA GRAVEOLENS
STANNUM
STAPHYSAGRIA
SARSAPARILLA
SEPIA
SILICA
SULPHUR
STRAMONIUM
THUJA
VALERIANA
ZINCUM METALLICUM

Tissue Salts


CALC. CARBONICA
CALC.FLUORICA
CALC. SULPHURICA
CALC.PHOSPHORICA
FERRUM PHOSPHORICUM
FERRUM PICRICUM
FERRUM METALLICUM
FERRUM SULPHURICUM
MAGNESIA SULPHURICA
MAGNESIA CARBONICA
MAGNESIA MURIATICA
KALI SULPHURICUM
KALI CHLORATUM
KALI MURIATICUM
KALI NITRICUM
KALI PHOSPHORICUM
KALI BICHROMICUM
NATRIUM PHOSPHORICUM
NATRIUM CHLORATUM
NATRIUM CARBONICUM
NATRIUM SULPHURICUM
NATRIUM LACTICUM
NATRIUM IODATUM
NATRIUM MURIATICUM