Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών

Από το 1988, δίπλα
στον Ομοιοπαθητικό Φαρμακοποιό!

01.

Σύστημα εναλλακτικής ιατρικής γνωστό από την αρχαιότητα

02.

Στοχεύει στην ενδυνάμωση του οργανισμού κινητοποιώντας τις αμυντικές του δυνάμεις

03.

Αντιμετωπίζει οξείες και χρόνιες νόσους, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα της ανθρώπινης παθολογίας